SEMINARIO

30.03.2016. Covilha (Portugal). Faculdade das Engenharias, Universidade da Beira Interior.

Participación como coordinador del Seminario "Visoes sobre Intervençao no Património Edificado" organizado por la Unidad Curricular Projecto III del Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura da Universidade da Beira Interior.

Intervienen en el Seminario Profesores de la Universidade da Beira Interior (Portugal) y de la E.T.S. Arquitectura de Valladolid (España).